IEU - SQA Uluslararası Ortak Ön Lisans Programları

Ortak Diploma Programları

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | Ders Programı İçin Tıklayınız | Ders Dokümanları İçin Tıklayınız

(Bu programa 2011-2012 öğretim yılında öğrenci alınmayacaktır)

Bu program, iş yönetiminin önemli bir parçası olan insan kaynakları yönetiminin iş yaşamındaki önemini kavratacak şekilde tasarlanmış ve öğrencilerin çalışma hayatında kariyer yapacak bilgi ve beceri ile donatılmalarını amaçlamıştır. Bu program kapsamında, öğrencilerin insan kaynakları yönetiminin işlevlerini öğrenmeleri ve işletmelerde uygulamalarına olanak verecek bilgi ve yetenekleri geliştirmeleri hedeflenmektedir.

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI | Ders Programı İçin Tıklayınız | Ders Dokümanları İçin Tıklayınız

(Bu programa 2011-2012 öğretim yılında öğrenci alınmayacaktır)

Bu program; bilgisayarı oluşturan elektronik bileşenleri ve bu bileşenler arasındaki ilişkileri, bilgisayar programlama konularını ve bilgisayar sistemlerinin analiz ve tasarım süreçlerinde kullanılan teknikleri kapsamaktadır. Donanım, yazılım ve bunlara ilişkin yöntemleri içeren bu programda, bilgisayar programlama konularına özel önem verilmektedir. Öğrenciler böylelikle bilgisayar ve yazılım endüstrisinin günümüzdeki ve gelecekteki durumuna yönelik bilgilerle donatılmaktadır.

DIŞ TİCARET | Ders Programı İçin TıklayınızDers Dokümanları İçin Tıklayınız

Dünya ekonomisi ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler ve küreselleşme uzmanlaşmış ve disiplinler arası eğitim veren programların geliştirilmesi gereğini doğurmuştur. İşte Dış Ticaret Programı da işletme ve iktisat disiplinlerini temel alan, esnek, uluslararası odaklı ve tüm sektörlerin uluslararası ticaret etkinliğinin gerektirdiği uzmanlık konularını içeren bir programdır.

PERAKENDE SATIŞ ve MAĞAZA YÖNETİMİ | Ders Programı İçin Tıklayınız | Ders Dokümanları İçin Tıklayınız

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Programı, perakende sektörünü her yönüyle ele alarak bu alanda uzmanlaşmış kalifiye eleman yetiştiren bir programdır. Bu program kapsamında öğrenciler perakendecilerin değişen pazar koşullarında ne şekilde rekabetçi avantaj sağlayabileceğini, perakende sektöründe kâr elde etmek için gerekli olan faktörlerin neler olabileceğini, uluslararası perakendeciliği vb. öğrenmektedir. Bu programdaki öğrencilere sadece perakende operasyonları değil, genel bir işletmecilik bilinci de verilmektedir.

LOJİSTİK | Ders Programı İçin Tıklayınız | Ders Dokümanları İçin Tıklayınız

Rekabetin çok yoğun olduğu günümüzde başarıya ulaşmak lojistik faaliyetlerin ne denli etkin yapıldığına bağlıdır. Giderek gelişen tedarik zinciri anlayışı ve küresel tedarik zincirleri, başarıyı zinciri oluşturan firmalar arası lojistik faaliyetlerde aramaktadır. Bu program lojistik alanında çalışmak isteyen öğrencilere konu ile ilgili en yeni teknik ve gelişmeleri öğretmektedir. Bu program çerçevesinde tedarik zinciri stratejisi ve konumlandırılması, katma değer sağlayıcı hizmetler, sipariş yönetimi, antrepo ve depoculuk, malzeme elleçleme ve paketleme gibi konular kapsanmaktadır.