IEU - SQA Uluslararası Ortak Ön Lisans Programları

İEÜ Uluslararası Ortak Önlisans Diploma Programı Nedir?

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin kuruluş felsefesi öğrenci odaklı ve uygulama destekli eğitim anlayışıyla piyasa ekonomisi içinde gelişmiş mesleki yetenekleri ile donanmış öğrenciler yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda İEÜ, İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu (Scottish Qualification Authority, SQA) ile işbirliğine girmiştir.
Bu işbirliği sağlanırken SQA’in seçilme nedeni, İskoçya’daki meslekler ile ilgili standartları belirleyip geliştiren, mesleki eğitim modüllerini onaylayan, ilgili eğitim kurumlarını akredite eden, sınav ve belgelendirmeyi yapan özerk yapısıyla uygulamaya dönük bir kurum olmasıdır. Bu açıdan SQA İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin kuruluş felsefesi ile örtüşmektedir.
SQA ile İEÜ MYO’nun başlattıkları ortak önlisans diploma programları, hem İngiltere hem de AB ülkelerinde geçerliliği olan, mezunlarının uluslar arası arenada rekabet edebilecek nitelikte yetiştirildiği programlardır.

ORTAK ÖNLİSANS DİPLOMA PROGRAMININ AMACI;

Son otuz yılda dünya ekonomisi yoğun bir küreselleşme ve entegrasyon süreci yaşamıştır. Bu sürecin beraberinde getirdiği yoğun rekabet, ihtiyaçların son derece hızlı bir şekilde değişmesi sektörlerin ve firmaların yapılarında ciddi değişimlere neden olmuştur. Eğitim kurumlarının da, hızı değişen bu yapıya yanıt verecek şekilde tasarlanması gerekmektedir. SQA – İEÜ Ortak Diploma Programının amacı uygulamaya yönelik eğitim eksikliğini gidermek, öğrencilerin belli bir alanda uzmanlaşmasını ve pratiğe yönelik bilgi ile donatılmasını sağlamaktır.

ORTAK DİPLOMA PROGRAMININ FAYDASI;

Bu programa katılan öğrenciler hem İEÜ’den hem de SQA’dan diploma alacaklardır. SQA diploması hem İngiltere hem de Avrupa Birliği Ülkelerinde geçerliliği olan bir diplomadır. Bu programa katılan öğrenciler 2 yıllık bir eğitim ile uluslar arası piyasalarda iş bulma olanağına sahip olacaklardır.

Öğrenci istediği takdirde; 2 yıllık eğitiminin tamamını yurt içinde (bunu 2+0 olarak adlandırmaktayız) ya da ilk yılını yurt içinde, 2. yılını yurtdışında SQA eğitimi veren kolej ya da üniversitelerde alabilecektir (bunu 1+1 olarak adlandırmaktayız). Program ayrıca dikey geçişe izin vermektedir. Arzu eden öğrenciler, yeterli koşullara sahip olduğu takdirde yurtiçinde veya İngiltere’de ilgili bölümlere dikey geçiş yapabilecektir. Yurtiçinde dikey geçiş ÖSYM’nce yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile yapılır. Bu durumda öğrenciler yerleştirildikleri programda ilk yılı uyum sınıfı olmak üzere toplam üç yıl daha okuyarak lisans diploması almaya hak kazanırlar. Eğer dikey geçiş İngiltere’de Üniversitemizin anlaşmalı olduğu ve SQA tarafından akredite edilmiş kolej ya da üniversitelere yapılırsa, öğrenciler bir yıl daha okuyarak lisans diploması almaya hak kazanırlar. Bu durumda başarılı bir öğrenci hazırlık okursa toplam 4 yılda, hazırlık okumazsa toplam üç yılda iki MYO diploması (İEÜ ve SQA) ve bir lisans diploması almaya hak kazanır. Öğrenciler İngiltere’deki eğitimleri süresince haftalık 10 saat yasal çalışma hakkına sahiptir. Bu konuda ilgili kurumlar gerekli desteği vermektedir.

SQA – İEÜ Uluslar arası Ortak Önlisans Diploma Programı öğrencilere hem akademik hem de mesleki kariyer imkânı sunmaktadır.