IEU - SQA Uluslararası Ortak Ön Lisans Programları


İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu Uluslararası Ortak Önlisans Diploma

Genel Bakış

Son yıllarda dünya ekonomisinde yaşanan küreselleşme ve entegrasyon kaynaklı yoğun rekabet, geleneksel sektörlerin ve firmaların yapılarında ciddi değişimlere neden olmuştur. Rekabetçi ortam, firmaları uzmanlaşmaya ve uzmanlaşmış emek gücüne yöneltmiştir.

Avrupa Birliği’ne aday bir ülke olarak Türkiye Ekonomisi de dünya ekonomisinden ayrıştırılamaz. Üyelik sürecinde AB firmalarının Türkiye’de daha güçlü pozisyon almaya başlaması ile Türk İş Dünyası’nın nitelikli elemana olan ihtiyacı daha da büyümüştür.

Öğrenci odaklı ve uygulama destekli eğitim anlayışıyla piyasa ekonomisi içinde gelişmiş mesleki yetenekleri ile rekabet edebilecek öğrenciler yetiştirmeyi amaç edinen İzmir Ekonomi Üniversitesi, bu bağlamda hem İngiltere’de hem de AB ülkelerinde geçerliliği olan programlara sahip İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu (Scottish Qualification Authority, SQA) ile uluslararası standartlarda geçerliliği olan ortak önlisans diploma programı açmıştır.
SQA İskoçya’daki meslekler ile ilgili standartları belirleyip geliştiren, mesleki eğitim modüllerini onaylayan, ilgili eğitim kurumlarını akredite eden, sınav ve belgelendirmeyi yapan özerk yapısıyla uygulamaya dönük bir kurumdur.
Bu açıdan da İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin kuruluş amacına hitap etmektedir.

2011 – 2012 eğitim dönemi için açılacak olan programlar şunlardır;

· Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
· Dış Ticaret
· Lojistik
· Bilgisayar Programcılığı   (2011-2012 öğretim yılında öğrenci alınmayacaktır)
· İnsan Kaynakları Yönetimi   (2011-2012 öğretim yılında öğrenci alınmayacaktır)

Bu ortak program Meslek Yüksek Okulu’nun uygulamaya yönelik yapısını ön plana çıkarmakta ve müfredatı ile öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamada geliştirmelerini sağlamaktadır. Meslek Yüksekokulu’nun bünyesinde açılacak tüm programların seçiminde ve yürütülmesinde ortak bir eğitim felsefesi yaklaşımı gözetilmektedir:

· Öğrencilere modern bir işletme bilinci altyapısı oluşturmak,
· Analitik düşünce yapısını geliştirmeye ve sosyal algılarını genişletmeye yönelik bakış açısı kazandırmak,
· Laboratuar ve simülasyon olanakları ile sektörel ilişkilere olanak tanımak,
· İş yeri ziyaretleri ile desteklenmiş bir eğitim anlayışı ile öğrencilerin girişimci ve rekabetçi yanlarını ortaya çıkartmak ve geliştirmek.

Uluslararası geçerliliği olan ortak diploma programı sayesinde öğrenciler kazanacakları girişimcilik becerilerini tüm AB ve İngiltere ülkelerinde uygulama fırsatına sahip olacaklardır.

Programlar 2 yıldır ve eğitim dili İngilizce’dir. İngilizcesi yeterli olmayan öğrenciler için İngilizce hazırlık eğitimi verilmektedir.

Bu programlardan mezun olacak öğrenciler hem İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu hem de SQA diploması olmak üzere iki diploma alacaktır. Öğrenci istediği takdirde; 2 yıllık eğitiminin tamamını yurt içinde ya da ilk yılını yurtiçinde, 2.yılını İngiltere’de SQA eğitimi veren kolej ya da üniversitelerde alabilecektir. Arzu eden öğrenciler, gerekli koşulları sağladıkları takdirde yurtiçinde veya İngiltere’deki lisans programlarına dikey geçiş yapabilecektir. Yurtiçinde dikey geçiş ÖSYM’nce yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile yapılır. Bu durumda öğrenciler yerleştirildikleri programda ilk yılı uyum sınıfı olmak üzere toplam üç yıl daha okuyarak lisans diploması almaya hak kazanırlar. Eğer dikey geçiş İngiltere’de  Üniversitemizin anlaşmalı olduğu ve SQA tarafından akredite edilmiş kolej ya da üniversitelere yapılırsa, öğrenciler bir yıl daha okuyarak lisans diploması almaya hak kazanırlar. Bu durumda başarılı bir öğrenci hazırlık okursa toplam 4 yılda, hazırlık okumazsa toplam üç yılda iki MYO diploması (İEÜ ve SQA) ve bir lisans diploması almaya hak kazanır. Öğrenciler İngiltere’deki eğitimleri süresince haftalık 10 saat yasal çalışma hakkına sahiptir. Bu konuda ilgili kurumlar gerekli desteği vermektedir.